top of page
Muž Příprava na pilotovat letadlo

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ SOBÍNKA

Děti - Dospělí - Důchodci

Modelářské letiště je provozováno občanským sdružením ML Sobínka.  Sdružení vydává pilotům licence s roční platností. Pilot  Master (19 - 63 let) zaplatí roční licenci (2,000 Kč), odpracuje 10 brigádnických hodin v rámci vyhlašovaných brigád, nebo zaplatí ekvivalent 200 Kč za neodpracovanou hodinu a může libovolně létat.  Celkový roční poplatek (licence + ekvivalent neodpracovaných brigád) je 4,000Kč.  Všichni noví piloti bez rozdílu věku a kategorie zaplatí navíc vstupní jednorázový poplatek ve výši 2,000 Kč. Za nového pilota se považuje každý, kdo nemá platnou licenci. Piloti Matadoři (věk 64 a více) mají licenci za 2000Kč, piloti Junioři (do 18 let) za 1000Kč bez nutnosti účastnit se, nebo platit doplatek za brigády.  Přísně hlídáme dodržování pravidel létání s důrazem na bezpečnost.  Překročení pravidel může vést k odebrání licence bez náhrady.

ZÁJEMCI O LÉTÁNÍ NA SOBÍNCE

V případě zájmu o celoroční létání prosím kontaktujte nás na emailu info@sobinka.eu průběžně přijímáme nové piloty.

Pokud skládáte praktickou zkoušku UCL, pronajímáme jednorázově letiště jednorázově.  Cena je 1000 Kč za pilota nebo stroj. Pošlete svůj požadavek na info@sobinka.eu.  Uveďte datum zkoušky a počet pilotů a strojů.  Vystavíme fakturu a pošleme povolení i instrukce.

 

Untitled.png
Home: Who We Are

PRAVIDLA LÉTÁNÍ NA SOBÍNCE

Untitled.jpg

Tato pravidla jsou závazná pro všechny držitele licencí RC pilota, hosty a účastníky akcí na ML Sobínka a jejich porušení může vést k odebrání licence a odepření vstupu na cvičnou plochu.


    1.RC piloti smí létat pouze s modely ve 100% technickém stavu.  Při jakýchkoli pochybách o funkčnosti modelu není dovoleno létat. Pilot musí být před letem psychicky i fyzicky fit, konzumace alkoholu nebo jiných pozornost ovlivňujících látek je naprosto nepřípustná.


    2.Každý pilot musí mít sjednánu individuální pojistku své RC činnosti a musí být schopen její platnost prokázat na žádost oprávněné osoby OS ML Sobínka. V opačném případě ručí celým svým majetkem za případné způsobené škody vzniklé provozem modelu.


    3.Před zapnutím vysílače pilot musí umístit svou licenci na frekvenční tabuli u patřičného kanálu.  Tím blokuje daný kanál pro sebe.  Pokud je kanál obsazen jiným pilotem, oba piloti se domluví na střídání. Povinnost označení platí i pro frekvence 2.4 GHz.


    4.Maximální výška, do které se model může dostat je 80 metrů nad povrchem země.  Výše hrozí střet s letadly v okrsku letiště Ruzyně.


    5.Pilot si smí vyjímečně přivést na letiště hosty a členy rodiny, tito však nesmí létat na úkor času jiných pilotů, pouze místo držitele licence. Pokud je na letišti přetlak pilotů, piloti se snaží létat ve skupinkách spolu podle domluvy.  Letová doba při vyšším počtu pilotů na letišti nesmí včetně přípravy a opuštění plochy trvat déle než deset minut.  Piloti zachovávají kód k zámku u brány v tajnosti, prozrazení povede k odebrání licence.


    6.Je li-ve vzduchu více než jeden model zároveň, doporučujeme aby piloti stáli blízko sebe, aby se mohli informovat v případě nouze, startu a přistání.  Je také možné rozdělit si po domluvě letový prostor (někdo létá na dráze, někdo na asfaltové kostce), i v tomto případě však platí bezpečnostní pravidla.


    7.Rozkládání modelů není dovoleno na stole pod přístřeškem, ten slouží pilotům k posezení, ukrytí před sluncem atd.  Modely rozkládejte na modelářských stolech. Startování motorů v průběhu pořádaných akcí je povoleno pouze v přípravném prostoru mezi malým a velkým plotem. Do tohoto prostoru je povolen vstup pouze pilotům a jejich pomocníkům. V ostatních případech lze motory startovat v celém prostoru mezi modelářskými stoly a vzletovou plochou. Před nastartováním spalovacího motoru pilot ohlásí kolegům že bude startovat, aby je náhlým hlukem nevyděsil. 


    8.Létat se smí pouze ve vyznačeném letovém prostoru (viz plán na info tabuli), pilot stojí zády k ochrannému plotu a zázemí. Létát smí pouze před sebou tak, aby se nemusel při letu otáčet kolem své osy.  V žádném případě se model ve vzduchu nesmí dostat za plot směrem k přípravnému prostoru a parkovišti. V žádném případě se nesmí letící model dostat do prostoru nad lidmi, automobily a zázemím.


    9.V případě ztráty modelu do polí v okolí letiště, je nutné zabránit pustošení úrody při hledání ztraceného modelu.  Hospodářské škody jdou do detítek tisíc a OS ML Sobínka bude pomáhat zemědělcům najít konkrétního viníka případných škod.


    10.Držitelé licencí ML Sobínka i návštěvníci areálu jsou povinní dbát zvýšené pozornosti a svým chováním neohrozit ani neomezit RC pilota, který má model v letu. Dále jsou povinni v celém areálu udržovat čistotu, neničit zařízení a každé neúmyslné poškození vybavení areálu hlásit vedení ML Sobínka.

Home: What We Do

SEZNAM PILOTŮ A PŘÍSPĚVKŮ

Stáhněte si přiložený file, najdete tam, kolik má kdo zaplatit, nebo zaplatil na náš účet 63 63 603 / 5500

Home: Soubory
Group of senior people resting in a park
Home: Quote

KONTAKT ML SOBÍNKA

‭+420 602 624 203‬

Home: Contact
bottom of page